Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thăng Bình: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có 153 đại biểu chính thức của 56 tổ chức cơ sở đảng cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng về những vấn đề trọng tâm như: đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016). Các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020). Đa số đại biểu đều đánh giá dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, thể hiện trí tuệ của Đảng cho đại hội. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiêu đề báo cáo chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (2010 - 2015); về hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Theo baoquangnam.com.vn)