Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 30/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có các đồng chí Lê Phước Thanh- Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Xuân Ca- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng 247 đại biểu chính thức.

Báo cáo chính trị nêu rõ,  trong nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thương vụ Tỉnh ủy và sự giúp đỡ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các hội của tỉnh nên Đảng bộ Khối các cơ quan đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII đề ra.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, căn cứ các các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII; cấp ủy 2 cấp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Trước tình hình trong nước và khu vực có nhiều biến động phức tạp; đặc biệt tình hình Biển Đông đã gây bức xúc, căng thẳng trong xã hội, Đảng ủy Khối đã kịp thời tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền hệ thống thông tin đại chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với chuyên đề toàn khóa và hằng năm đảm bảo yêu cầu chất lượng, gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của từng ngành, đơn vị, cơ quan. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cơ sở xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; coi trọng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đến nay, đã kết nạp 1.321 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 43.58% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII đề ra. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm luôn vượt chỉ tiêu, bình quân hằng năm là 86,59%, tăng 1,59% so với nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng phương châm, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong triển khai thực hiện…

Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, biểu dương những nỗ lực và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ở từng cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; thường xuyên chăm lo, củng cố tổ chức cơ ở đảng trong sạch vững mạnh…

Dịp này, Đại hội đã thống nhất bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020.