Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Đại hội Đảng bộ xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đảng bộ xã Tam Anh Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới với phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển dịch vụ, tranh thủ thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn xã để đẩy mạnh
 
Đến dự cùng với 174 đại biểu của Đảng bộ xã Tam Anh Nam có PBT Thường trực Huyện ủy Nguyễn Tri Ấn và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Anh Nam lãnh đạo địa phương thu được nhiều thành quả đáng kể. Kinh tế tăng trưởng khá, toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất đạt 162,5 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp chiếm 97,5 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ 65 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Số hộ dân sử dụng điện trong khu dân cư đạt tỷ lệ 100%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỉ lệ hộ nghèo đầu nhiệm 14,32%, đến năm 2014 giảm xuống còn 7,88%, giảm 6,44%. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận được tăng cường. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, các chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, số Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 98%. Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ xã Tam Anh Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm đến. Đai hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm Ban châp hành khóa XII, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, các báo cáo tham luận và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.
Đại hội Đảng bộ xã Tam Anh Nam lần thứ XIII đã nghe phát biểu chỉ đạo của PBT Thường trực Huyện ủy Nguyễn Tri Ấn. Tiếp đó, Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 12 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI và thông qua Nghị quyết đại hội với sự thống nhất cao của các đại biểu.
Như vậy, đến nay, huyện Núi Thành có 16/17 xã, thị trấn tổ chức xong đại hội (trừ xã Tam Anh Bắc chưa tổ chức đại hội).
 
Nuithanh.gov.vn