Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành phiên họp lần thứ I để bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXI đã biểu quyết số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XXI là 15 đồng chí. 

Kết quả 15 đồng chí nằm trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI như sau:

 

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

Võ Xuân Ca

56

100 %

2

Phan Việt Cường

56

100 %

3

Lê Văn Dũng

56

100 %

4

Lê Ngọc Hải

56

100 %

5

Nguyễn Viết Lợi

56

100 %

6

Nguyễn Ngọc Quang

56

100 %

7

Đinh Văn Thu

56

100 %

8

Huỳnh Khánh Toàn

56

100 %

9

Nguyễn Văn Lúa

55

98.21 %

10

Võ Hồng

54

96.43 %

11

Nguyễn Thị Thu Lan

54

96.43 %

12

Nguyễn Ngọc Truyền

54

96.43 %

13

Trần Xuân Vinh

54

96.43 %

14

Nguyễn Chín

47

83.93 %

15

Bhơriu Liếc

45

80.36 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hùy Dung