Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Tam Kỳ lần thứ XX

Toàn cảnh Đại hội.

Đến dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Đinh Văn Thu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh và 287 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.400 đảng viên của 67 tổ chức cơ sở đảng tham dự đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Tam Kỳ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2015, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ: 72,8%, công nghiệp xây dựng: 24,5%, nông nghiệp: 2,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu/năm, GRDP/người đạt 2.557 USD, tăng gấp 2,59 lần so với đầu nhiệm kỳ (2010), đạt 121,7% so với Nghị quyết. Tổng giá trị thương mại, dịch vụ (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2010-2015 đạt trên 43.794 tỷ đồng, năm 2015 đạt 10.102 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ (2010), tăng bình quân 13,88%/năm. Trong đó thương mại - dịch vụ kinh doanh đạt trên 18.950 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 18,44%.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng giai đoạn 2010-2015 đạt trên 15.139 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), năm 2015 đạt 3.494 tỷ đồng tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ (2010), tăng bình quân 16,32%/năm. Cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chiếm tỷ trọng lớn 98,2%, chủ yếu là công nghiệp may mặc và giày da. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện đạt 379,9 triệu USD tăng bình quân 16,8%/năm. Giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 288,5 triệu USD tăng bình quân 5,39%/năm.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1.853 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng bình quân 6,48%/năm, tăng gấp 1,36 lần so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế thế giới, suy giảm kinh tế trong nước, một số chính sách thay đổi, doanh nghiệp kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản bị đóng băng. Tuy nhiên, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác thu ngân sách như: truy thu nợ đọng thuế, phân cấp mạnh nguồn thu từ đất lẻ, hợp thức hóa đất ở cho địa phương, nên kết quả đạt được khá tốt; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.728 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm là 8,84%, trong đó thu phát sinh kinh tế tăng 9,7%/năm. Nguồn thu từ sử dụng đất bình quân hằng năm đạt 110 tỷ đồng/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2015 đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 14%. Đặc biệt, đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư  phát triển từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vốn ODA, nguồn vốn của nhân dân đóng góp để thực hiện các dự án quan trọng có tính chiến lược như: Đường Điện Biên Phủ, Nhà máy xử lý nước thải, Cầu Kỳ Phú 1,2...Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được cải thiện; sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ ngày càng phát triển. Công tác phát triển Đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã kết nạp được 813 đảng viên mới, bình quân mỗi năm phát triển 163 đảng viên, tăng  22.6% so với nhiệm kỳ 2005-2010.

Đại hội đã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đến, đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm công nghiệp- xây dựng tăng trên 18%; thương mại, dịch vụ tăng 16%, trong đó thương mại dịch vụ kinh doanh tăng trên 20%; nông nghiệp tăng  trên 6%; thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/người/năm (Năm 2020); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% - 15 %/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 20%/ năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 14.000 tỷ đồng; đến năm 2020, 100% các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% chất thải rắn được thu gom, trong đó, tỷ lệ nước bẩn được thu gom và xử lý đạt trên 80%; đến năm 2020, cơ bản không còn hộ nghèo (thuộc đối tượng chính sách giảm nghèo theo tiêu chí mới); ...

Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX và Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Thùy Dung